Garis Panduan Modul Literasi Maklumat Tahun 2017 merupakan modul pertama yang dikeluarkan oleh Kumpulan Fokus Khas Perkongsian Maklumat (KFKPM). KFKPM ditubuhkan pada 21 November 2017 yang menggabungkan kesemua 20 Universiti Awam (UA) Malaysia bertujuan merancang dan melaksanakan program perkongsian maklumat dalam kalangan ahli Perpustakaan UA.

Sila rujuk di pautan berikut : Modul Literasi Maklumat 2017 . Atau rujuk menerusi E-Dokumen>Dokumen Rujukan>Garis Panduan Literasi Maklumat

Anda boleh Preview @ Muat Turun dokumen tersebut.

Leave a Reply